+84 28 3833 5896 628 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, TP.HCM
 V.L.C LÀ CÔNG TY CHUYÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ VỀ KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN - THUẾ, PHÁP LÝ - LUẬT SƯ & SỞ HỮU TRÍ TUỆ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Bảo hiểm

Dịch vụ bảo hiểm

26

                  Những năm gần đây, Nhà nước đang dần siết chặt lại việc thực hiện tham gia bảo hiểm bắt buộc của doanh nghiệp cho người lao động. Trước khi đến với V.L.C, đã có không ít khách hàng bị truy thu tiền bảo hiểm và bị phạt vi phạm lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra , doanh  nghiệp còn bị các đoàn thanh tra liên ngành yêu cầu giải trình, bổ sung hồ sơ thế này thế kia, rất là phiền toái.

               Vậy, việc tham gia bảo hiểm cho người lao động là như thế nào? Bảo hiểm bắt buộc gồm những loại bảo hiểm gì? Giữa bảo hiểm và thuế có liên quan với nhau không?  Làm sao để doanh nghiệp tham gia bảo hiểm vừa đúng luật vừa  ít tốn kém?

                Theo kinh nghiệm cùa V.L.C,đối với doanh nghiệp chỉ phải sử dụng từ dưới 200 lao động thì nên hợp tác với một đơn vị dịch vụ chuyên nghiệp và đáng tin cậy là vừa hiệu quả vừa an toàn nhất.  

               Công ty V.L.C có đầy đủ mọi nguồn lực và uy tín để  đáp ứng đầy đủ các yêu cầu từ khách hàng không những trong lĩnh vực bảo hiểm bắt buộc, mà còn giúp khách hàng giải tỏa được những căng thẳng trong các lĩnh vực Thuế, lao động, pháp lý  khác của Nhà nước.   

 

                Trong phạm vi dịch vụ này,V.L.C chỉ đề cập đến các vấn đề bảo hiểm bắt buột liên quan đến doanh nghiệp sử dụng lao động và người lao động làm việc trong doanh nghiệp.

 

                Khi nói đến dịch vụ bảo hiểm xã hội là bao gồm luôn 03 loại bảo hiểm bắt buộc hiện nay đó là: Bảo hiểm xã hội (BHXH),bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nhiệp (BHTN). 

I.TÓM LƯỢC CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP

 

 Theo luật lao động và luật bảo hiểm xã hội hiện hành thì người sử dụng lao, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.

 

1. Đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH-BHYT-BHTN

a/ Người lao động là công nhân việt nam:

 • Làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, có xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng; kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động và người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định;
 • Làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
 • Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương.

b/ Người lao động là công dân nước ngoài:

 • Làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

 

2. Trách nhiệm của người sử dụng lao động (Doanh nghiệp)

Theo điều 21 của luật BHXH thì doanh nghiệp có trách nhiệm sau(trích):

 • Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.
 • Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.
 • Giới thiệu người lao động thuộc đối tượng quy định đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa.
 • phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động.
 • Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.
 • Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan bảo hiểm xã hội.
 • Định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.
 • Hằng năm, niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp

 

3. Quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội

Theo điều 22 của luật BHXH thì cơ quan BHXH có các quyền sau đối với doanh nghiệp(trích):

 • Từ chối yêu cầu trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu người sử dụng lao động xuất trình sổ quản lý lao động, bảng lương và thông tin, tài liệu khác liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
 • Được cơ quan thuế cung cấp mã số thuế của người sử dụng lao động; định kỳ hằng năm cung cấp thông tin về chi phí tiền lương để tính thuế của người sử dụng lao động.
 • Kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; thanh tra chuyên nghành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
 • Xử lý vi phạm pháp luật hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

 

4. Các chế độ BHXH-BHYT-BHTN

a   Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây: Ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất.

b   Bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây: Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con; khám bệnh để sàn lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh; Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyền tuyến chuyên môn kỹ thuật.

c    Bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc được hưởng các trợ cấp sau: Trợ cấp thất nghiệp; Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; Hỗ trợ học nghề; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm.

 

5. Mức đóng BHXH-BHYT-BHTN

mucdongbhxh 28-16 03 37 432

 • Mức đóng của 3 loại bảo hiểm bắt buộc này được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động;
 • Tiền lương của người lao động là tiền lương được ghi trên hợp đồng lao động, nhưng không thấp mức lương tối thiểu vùng do nhà nước qui định;
 • Mức đóng cụ thể hiện nay cho các khoản bảo hiểm bắt buộc của người lao động và người sử dụng lao động như sau:

 

Các khoản trích theo lương

Tỷ lệ trích vào lương của người lao động

Tỷ lệ trích vào chi phí của người sử dụng lao động

Tổng cộng

BHXH

8%

17%

25%

BHYT

1.5%

3%

4.5%

BHTN

1%

1%

2%

BHTNLĐ, BNN

-

0.5%

0.5%

Tổng tỷ lệ trích

10.5%

21.5%

 

 

6. Phương thức đóng tiền BHXH-BHYT-BHTN

 • Nếu đóng hàng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp phải trích tiền đóng bảo hiểm (của mình và của người lao động) chuyển cùng lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc kho bạc Nhà nước.
 • Nếu đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần, chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, doanh nghiệp phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH (áp dụng với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, doanh nghiệp trả lương theo sản phẩm, hoặc khoán).

 

7. Qúa trình thực hiện tham gia BHXH-BHYT-BHTN

 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động (bắt đầu ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng), người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với phòng lao động - thương binh và Xã hội hoặc Sở lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng lao động, doanh nghiệp phải đăng ký tham gia BHXH, BHYT và BHTN với cơ quan BHXH quận, huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Trong quá trình hoạt động nếu có sự thay đổi về lao động thì doanh nghiệp phải kịp thời báo tăng hoặc giảm lao động đến cơ quan BHXH. Đặc biệt là đối với giảm lao động, nếu báo không kịp thời doanh nghiệp sẽ phải đóng tiền bảo hiểm cho người đã nghỉ theo qui định.
 • Nếu có sự thay đổi về lương tham gia bảo hiểm doanh nghiệp cũng phải khai báo.
 • Hàng tháng tính toán số tiền doanh nghiệp phải đóng và trích lại tiền lương của người lao động, đến ngày nộp cho cơ quan BHXH.
 • Thực hiện các thủ tục cho người lao động được hưởng các chế độ theo qui định.
 • Báo cáo định kỳ gởi đến cơ quan chức năng theo luật.

 

8. Mức phạt trong lĩnh vực bảo hiểm bắt buộc

Nếu doanh nghiệp vi phạm về bảo hiểm bắt buộc, có thể:

 • Bị phạt bằng tiền từ 500.000đ cho đến 3.000.000.000đ tùy theo hành vi vi phạm;
 • Hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự phạt tù từ 03 tháng cho đến 7 năm tùy theo hành vi vi phạm.
 •  

II.DỊCH VỤ CỦA V.L.C ĐỐI VỚI BẢO HIỂM BẮT BUỘC CỦA DOANH NGHIỆP

 

1. Những công việc V.L.C đáp ứng cho khách hàng

Ngay sau khi hợp đồng được ký kết giữa V.L.C và doanh nghiệp, V.L.C sẽ giao việc cho một nhân viên tiếp quản, kết hợp với các bộ phận khách trong công ty V.L.C làm những công việc sau:

a/ Tư vấn, thực hiện đăng ký tham gia BHXH-BHYT-BHTN 

thue-thang-4 1

 • Sắp xếp lịch hẹn gặp trực tiếp người đại diện doanh nghiệp để trao đổi, nhận hồ sơ giấy tờ liên quan hoặc nhận lại công việc của người cũ;
 • Dựa vào tình hình của doanh nghiệp, V.L.C sẽ tư vấn cho doanh nghiệp biết việc tham gia bảo hiểm bắt buộc như thế nào việc là có lợi nhất, đúng luật nhất;
 • Kiểm tra, hướng dẫn và cùng với doanh nghiệp tập hợp các loại hồ sơ, tài liệu liên quan để tiến hành các thủ tục tiếp theo;
 • Lập và gởi các thủ tục đến Phòng Lao động - Thương binh Xã hội bao gồm: Công văn đề nghị của doanh nghiệp; Xây dựng hệ thống thang lương - bảng lương, phụ cấp lương của doanh nghiệp; Xây dựng nội qui lao động (từ 10 trở lên) của doanh nghiệp; Giấy xác nhận về công đoàn cơ sở,...
 • Lập và gởi các thủ tục đến phòng Bảo hiểm xã hội, bao gồm: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
 • Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Bảng kê thông tin;...
 • Theo dõi và nhận kết quả, bao gồm: Nhận thẻ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bàn giao lại cho doanh nghiệp lưu giữ hoặc cấp cho người lao động

b/ Theo dõi thường xuyên

dv-bao-hiem-2.3

 • Tính toán và báo doanh nghiệp biết số tiền bảo hiểm mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải đóng trong kỳ;
 • Trực tiếp làm việc, giải trình với cán bộ ban nghành liên quan khi có kiểm tra, thanh tra về lao động, bảo hiểm;
 • Lập hồ sơ và báo cáo giảm lao động trong tháng (nếu có phát sinh người lao động thôi việc) bao gồm: đơn từ, chốt sổ(thẻ) BHXH, BHYT,...
 • Lập hồ sơ và báo cáo tăng lao động trong tháng (nếu có phát sinh người lao động thôi việc) bao gồm: đơn từ, thủ tục đăng ký tham gia, chuyển sổ(thẻ),...
 • Giải quyết, hỗ trợ hoặc hướng dẫn người lao động thực hiện quyền lợi được hưởng theo chế độ bảo hiểm bắt buộc như: Ốm đau, thai sản, thất nghiệp,...;
 • Thực hiện thay đổi, điều chỉnh toàn bộ văn bản giấy tờ liên quan khi có sự thay đổi qui định từ nhà nước;
 • Tư vấn giúp doanh nghiệp xử lý tốt các tình huống tiêu cực có thể xảy ra giữa doanh nghiệp và người lao động hoặc giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý chức năng.

c/ Thực hiện đối chiếu, báo cáo cuối năm

 • Lập và gởi báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong năm của doanh nghiệp gởi phòng hoặc sở Lao động thương binh và xã hội;
 • Đối chiếu số liệu giữ tiền lương tham gia BHXH với tiền lương khai báo thuế;
 • Báo cáo vệ sinh an toàn lao động;
 • Thực hiện tất cả thủ tục do các cơ quan nhà nước yêu cầu về lao động của doanh nghiệp.

 

III.PHÍ DỊCH VỤ VÀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM BẮT BUỘC

1. Phí dịch vụ:

 

 • Phí dịch vụ V.L.C thông thường căn cứ hai yếu tố đó là số lượng lao động của doanh nghiệp tham gia bảo hiểm và địa bàn đóng trụ sở kinh doanh để báo phí dịch vụ;

 

 • Phí dịch vụ có ba loại, tùy theo nhu cầu của mình khách hàng có thể lựa chọn cho phù hợp chi tiết theo bảng sau:

  

 

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÍ DỊCH VỤ

I. DỊCH VỤ LÀM HỒ SƠ BHXH LẦN ĐẦU TRỌN GÓI GỒM:

1

Làm hồ sơ đăng ký tham gia BHXH lần đầu
(thời gian hoàn thành trong vòng 30 ngày làm việc)

2.000.000đ – 10.000.000đ
(hoặc thỏa thuận khác dựa vào số lượng nhân viên cần khai báo)

II. THEO DÕI TRỌN GÓI HÀNG THÁNG

1

Theo dõi nộp tiền BHXH, BHYT và kinh phí công đoàn

200.000đ – 3.000.000đ
(hoặc thỏa thuận khác dựa vào số lượng nhân viên cần khai báo)

2

Gia hạn thẻ y tế

3

Báo cáo quyết toán kinh phí công đoàn hàng quý và năm

4

Tăng / giảm lao động trên phòng lao động

5

Làm hồ sơ tăng/giảm lao động ở cơ quan BHXH

6

Làm hồ sơ chốt sổ trả cho người nghỉ việc

7

Điều chỉnh lương khi có sự thay đổi

8

Đăng ký lại thang bảng lương khi lương tối thiểu vùng thay đổi

9

Làm hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản và các quyền lợi khác của người lao động như hưu trí, hưởng trợ cấp một lần, tử tuất, ốm đau...(nếu có)

10

Điều chỉnh nhân thân (nếu có)

11

Làm hồ sơ cấp lại sổ, thẻ khi bị mất hoặc hư hỏng,…

12

Làm hồ sơ đề nghị truy thu cho người nghỉ việc khi cần thiết

13

Làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

III. DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO CÁC VỤ VIỆC CỤ THỂ (SỰ VỤ)

1

Làm hồ sơ nghỉ hưởng chế độ hưu trí

500.000đ – 10.000.000đ (Thỏa thuận theo từng hồ sơ cụ thể)

2

Làm hồ sơ nghỉ hưởng trợ cấp thai sản phục hồi sức khỏe sau thai sản

3

Làm hồ sơ đề nghị cấp lại sổ khi bị mất hoặc hư hỏng

4

Làm hồ sơ rà soát, đối chiếu số liệu cho những công ty đã tham gia bảo hiểm nhưng không liên tục hoặc khai báo bị gián đoạn

5

Cung cấp hồ sơ, giải trình khi doanh nghiệp bị thanh tra lao động

 

 

 

**Để được báo phí chính xác, quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0919 293 774 hoặc gởi thông thông tin qua mail: [email protected]

 

2. Hợp đồng dịch vụ: Mời quý khách bấm vào đây để xem

 

 

Liên hệ

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN V.L.C

Trụ sở chính:

- Điện thoại: 0913 854 447 - 0918 01 22 55

- Email: [email protected] - [email protected]

- Địa chỉ: 628 Lê Hồng Phong, P. 10, Q. 10, TP.HCM

Văn phòng:

- Địa chỉ: 630 Lê Hồng Phong, P. 10, Q. 10, TP.HCM

Chi nhánh 1:

- Địa chỉ: 638/10 Lê Hồng Phong, P. 10, Q. 10, TP.HCM

Chi nhánh 2:

- Địa chỉ: 750/72 Điện Biên Phủ, P. 10, Q. 10, TP.HCM

 

Bản đồ