+84 28 3833 5896 628 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, TP.HCM
 V.L.C LÀ CÔNG TY CHUYÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ VỀ KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN - THUẾ, PHÁP LÝ - LUẬT SƯ & SỞ HỮU TRÍ TUỆ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Dịch vụ kế toán nội bộ»Biểu giá dịch vụ

Biểu giá dịch vụ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÍ DỊCH VỤ

Kế toán nội bộ do V.L.C đảm nhiệm sẽ bao gồm xây dựng, phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ nội bộ; ghi chép vào các sổ kế toán nội bộ; lưu trữ hồ sơ và báo cáo lãnh đạo theo qui chuẩn của Doanh nghiệp, cụ thể các công việc như sau:

·      Kế toán thu chi: Lập phiếu thu - chi, cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời vào sổ quỹ tiền mặt;- Kế toán ngân hàng: Mở tài khoản tại ngân hàng, lập uỷ nhiệm chi, séc rút tiền, nộp tiền vào tài khoản, ghi sổ tài khoản tiền gởi, đối chiếu với sổ phụ ngân hàng;

·      Kế toán kho: Lập phiếu nhập, phiếu xuất kho, ghi sổ theo dõi nhập - xuất - tồn kho cho từng loại hàng, mã hàng;

·      Kế toán tiền lương: Soạn thảo và quản lý hợp đồng lao động, xây dựng quy chế lương, chấm công, tính lương và thanh toán tiền lương cho nhân viên trong Doanh nghiệp;

·      Kế toán công nợ: Ghi chép, theo dõi tình hình mua hàng, bán hàng và thanh toán tiền hàng, số tiền còn  nợ đến từng khách hàng; 

·      Kế toán bán hàng: Viết (xuất) hóa đơn tài chính, soạn thảo hợp đồng kinh tế, báo giá, theo dõi đơn hàng, ghi chép vào sổ doanh thu;

·      Kế toán chi phí: Tập hợp, phân loại và vào sổ theo từng loại chi phí;

·      Tổng hợp, báo cáo, thống kêHàng tuần, tháng, quí năm hoặc đột xuất lập các loại báo cáo và thống kê theo yêu cầu của ban lãnh đạo Doanh nghiệp.

 

a) Phương thức cử nhân viên đến làm việc tại văn phòng doanh nghiệp: 

 

- Phí dịch vụ từ 200.000đ/buổi đến 500.000đ/buổi phụ thuộc số buổi làm việc và khu vực.

 

b) Phương thức làm việc tại văn phòng V.L.C:

 

- Phí dịch vụ từ 500.000đ/tháng đến 5.000.000đ/tháng phụ thuộc số lượng chứng từ và yêu cầu công việc.

 

Kế toán - Kiểm toán - Thuế

Liên hệ

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN V.L.C

Trụ sở chính:

- Điện thoại: 0913 854 447 - 0918 01 22 55

- Email: [email protected] - [email protected]

- Địa chỉ: 628 Lê Hồng Phong, P. 10, Q. 10, TP.HCM

Văn phòng:

- Địa chỉ: 630 Lê Hồng Phong, P. 10, Q. 10, TP.HCM

Chi nhánh 1:

- Địa chỉ: 638/10 Lê Hồng Phong, P. 10, Q. 10, TP.HCM

Chi nhánh 2:

- Địa chỉ: 750/72 Điện Biên Phủ, P. 10, Q. 10, TP.HCM

 

Bản đồ