+84 28 3833 5896 628 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, TP.HCM
 V.L.C LÀ CÔNG TY CHUYÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ VỀ KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN - THUẾ, PHÁP LÝ - LUẬT SƯ & SỞ HỮU TRÍ TUỆ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Kế toán»Dịch vụ hoàn chỉnh sổ sách kế toán và quyết toán thuế

Dịch vụ hoàn chỉnh sổ sách kế toán và quyết toán thuế

 

1779c0b32fccc99290dd

 

 

       Hiện nay ,tình trạng những doanh nghiệp vừa và nhỏ  không có hệ thống sổ sách kế toán theo đúng qui định của Nhà nước tương đối nhiều. Nguyên nhân là do người làm kế toán không có lương tâm nghề nghiệp hoặc không đủ khả năng, điều kiện để hoàn thành công việc. Khi có yêu cầu kiểm tra Thuế thì vội vã làm ẩu hoặc “bỏ chạy”. Nếu không khắc phục kịp thời doanh nghiệp có thể sẽ bị truy thu, bị phạt hoặc bị ấn định về thuế khi có kiểm tra của cơ quan Thuế là rất lớn.

 

        Sửa sai, hợp thức hóa lại hồ sơ kế toán là một công việc hết sức khó khăn và phức tạp. Tuy nhiên, nhờ có đội ngũ nhân sự dồi dào,có kinh nghiệm xử lý cùng với điều kiện làm việc tốt, V.L.C luôn sẵn sàng đáp ứng kịp thời, giải quyết hậu quả cho khách hàng một cách hữu hiệu nhất, ít tốn kém nhất.  

 

 I.  PHƯƠNG THỨC CUNG CẤP  DỊCH VỤ LÀM LẠI SỔ SÁCH  KẾ TOÁN-THUẾ CỦA V.L.C

bai-1.2

 • Dịch vụ này V.L.C áp dụng cho các trường hợp doanh nghiệp chưa làm sổ kế toán do: Kế toán nghỉ giữa chừng hoặc không biết làm- hoặc đã khai báo thuế và gởi quyết toán thuế, báo cáo tài chính năm cho cơ thuế nhưng không có sổ sách kế toán - hoặc sổ kế toán sai với qui định , không trùng khớp với các loại báo cáo ;…
 • Theo dịch vụ này , V.L.C sẽ cử người qua doanh nghiệp nhận lại toàn bộ tài liệu, hóa đơn chứng từ đem về văn phòng của V.L.C để kiểm tra, đối chiếu, nhập liệu vào phần mềm trên máy tính, in ra bộ sổ kế toán, sắp xếp và đóng lưu thành tập chứng từ kế toán giống như làm mới, sau đó bàn giao lại toàn bộ cho khách hàng cất giữ;
 • Trong quá trình làm V.L.C có thể hợp thức lại một số hồ sơ cho khách hàng phù hợp với chính sách thuế nếu như có sai sót; đồng thời tính toán, cân đối lại các loại thuế sao cho có lợi nhất cho khách hàng;
 • V.L.C sẽ điều chỉnh và gởi lại đến các cơ quan liên quan những báo cáo tài chính-quyết toán thuế bị sai, sẽ tư vấn cho khách hàng cách giải quyết khi có cán bộ thuế đến kiểm tra hoặc bị thanh tra thuế; 
 • V.L.C sẽ là người chịu trách nhiệm và giải trình tất cả những gì liên quan đến số liệu kế toán –thuế do V.L.C làm với các cơ quan nhà nước nếu như có sự yêu cầu;
 • Phí dịch vụ ,V.L.C nhận từng đợt theo hợp đồng.

II. NHỮNG CÔNG VIỆC LÀM LẠI SỔ SÁCH KẾ TOÁN-THUẾ CỦA V.L.C 

   Ngay sau khi nhận được hồ sơ tài liệu  V.L.C tiến hàng thực hiện các công việc sau:

1.Kiểm tra lại các hồ sơ pháp lý và việc kê khai quyết toán Thuế:

bai-1.3

 • Kiểm tra lại các hồ sơ liên quan đến pháp nhân của Doanh nghiệp như: Các thủ tục đăng ký đầu tư kinh doanh, các loại giấy tờ cần đăng ký với các cơ quan chức năng Nhà nước khác; 
 • Kểm tra lại các thủ tục đăng ký với cơ quan Thuế như: Đăng ký kỳ kê khai,quyết toán thuế - Đăng ký phương pháp kê khai khấu trừ thuế - Đăng ký tài khoản Ngân hàng- Đăng ký phương pháp kế toán- Đăng ký việc sử dụng đơn –Quyết định bổ nhiệm giám đốc; kế toán trưởng,...;
 • Kiểm tra lại việc kê khai,quyết toán thuế có liên quan đến Doanh nghiệp như : Lệ phí môn bài- Thuế giá trị gia tăng- Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế thu nhập cá nhân - Thuế tiêu thụ đặt biệt- Thuế tài nguyên - Thuế bảo vệ môi trường - Thuế nhà thầu - Thuế đầu vốn, chuyển nhượng vốn-…;
 • Kiểm tra lại  báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ,báo cáo thống kê  theo kỳ qui định;
 • Kiểm tra lại bảng lương, hợp đồng lao động ;.
 • Kiểm tra lại tính hợp lệ, hợp pháp, hợp lý của hóa đơn mua hàng, hóa đơn bán hàng, hợp đồng kinh tế ,chứng từ thanh toán ,…

2.Hoàn chỉnh lại hệ thống sổ kế toán:

 • Nhập liệu toàn bộ hóa đơn, chứng từ vào phần mềm kế toán của V.L.C;
 • In bổ sung phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất …..theo chứng từ gốc của bên doanh nghiệp;
 • Chỉnh sửa lại định mức, tính giá thành sản phẩm, tính giá vốn hàng bán ra phù hợp với tình hình hóa đơn chứng từ hiện có của doanh nghiệp;
 • Chỉnh sửa bảng lương, bảng phân bổ, bảng trích khấu hao tài sản theo chế độ qui định;

bai-1.4

 • Hạch toán chi tiết công nợ phải thu, phải trả; đối chiếu tài khoản ngân hàng ;theo dõi chi tiết nhập xuất tồn vật tư, hàng hóa, thành phẩm …..;
 • Hạch toán doanh thu - chi phí, cân đối lãi lỗ, tính toán các loại thuế theo luật Thuế hiện hành;
 • Phân loại, sắp xếp và đóng tập hồ sơ, chứng từ để đưa vào lưu trữ ;
 • In các loại sổ sách kế toán theo luật Kế toán Việt Nam hiện hành;
 • Lập mới hoặc điều chỉnh lại các loại báo cáo đã gửi nếu có sai sót.

3.Tư vấn, xử lý và giải trình kiểm tra quyết toán  với cơ quan Thuế:

 • Tư vấn và cùng với bên A khắc phục lại những sai sót ở thời gian trước sao cho đạt hiệu quả tối ưu nhất;
 • Cử người trực tiếp giải trình với cán bộ Thuế khi có kiểm tra hoặc thanh tra Thuế;
 • Soạn thảo và gởi các loại văn bản, hồ sơ, giấy tờ cho  cơ quan Thuế khi thấy cần thiết;
 • Đọc và hướng dẫn khách hàng ký vào biên bản kiểm tra Thuế;
 • Nhận quyết định kiểm tra hoặc thanh tra thuế.

III. THỰC HIỆN CÔNG VIỆC QUYẾT TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI NĂM

 • Rà soát, tổng hợp lại toàn bộ số liệu kế toán trong năm, đối chiếu thuế thuế phải nộp trước khi lên báo cáo năm; 
 • Lập và gởi quyết toán: Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế thu nhập cá nhân (phần DN trả thu nhập); 
 • Lập và gởi báo cáo tài chính năm đến các cơ quan chức năng: Bảng tổng kết tài sản; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Thuyết minh báo cáo tài chính; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; 
 • Lập và gởi các loại báo cáo thống kê theo luật định; 
 • Đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới nếu như: Có đăng ký lại kỳ khai thuế - Có đăng ký lại phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng; Có sự thay đổi về Lệ Phí môn bài – Có sự thay đổi phương pháp kế toán…. 
 • Chuyển sổ kế toán sang năm mới. 
 • IV. KHẢO SÁT- BÁO PHÍ VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 

  1.Khảo sát tình trạng

  bai-2.1

  • Sau khi trực tiếp trao đổi với nhau qua điện thoại, lấy thông tin của nhau, V.L.C sẽ gởi qua email hoặc zalo của khách một bảng liệt kê hồ sơ cần chuẩn bị. Khi khách hàng chuẩn bị xong V.L.C cử người đến khảo sát;
  • Trong quá trình khảo sát khách hàng cần có người để hai bên có thể hỏi-đáp một số vấn đề liên quan.  

  2.Báo phí dịch vụ  

  • Căn cứ vào tình trạng khảo sát, V.L.C gởi khách hàng mức phí dịch vụ kèm theo hợp đồng mẫu để khách hàng tham khảo;
  • Thông thường phí dịch vụ của V.L.C có hai phần: Phí làm lại sổ kế toán và phí giải trình khi có cơ quan thuế kiểm tra.

  3.Ký kết và thực hiện hợp đồng

  • Sau khi tham khảo phí và hợp đồng mẫu, nếu hai bên thống nhất hoặc chỉnh xong thì hoặc V.L.C hoặc khách hàng in ra hai bản và V.L.C sẽ có người giao hoặc đến lấy về ký kết;
  • Nhận được hợp đồng chính thức, tùy theo lượng hồ sơ V.L.C sẽ giao việc cho một kế toán viên hoặc nhóm kế toán viên thực hiện. Bộ phận này sẽ liên hệ với khách hàng, hẹn ngày bàn giao hồ sơ đến nhận về làm;

  bai-2.2

  • Thời hạn hợp đồng thường khoản 45 ngày kể từ ngày khách hàng giao đủ hồ sơ hoặc chấp nhận thực hiện khi hồ sơ không có;
  • Khi làm xong V.L.C sẽ bàn giao cho khách hàng đầy đủ hệ thống sổ sách kế toán được in ra và toàn bộ số liệu trên máy vi tính bằng file Excel;
  • Khi có yêu cầu kiểm tra từ cơ quan Thuế khách hàng thông báo ngay cho V.L.C biết để sắp xếp người giải trình.  

  4.Hợp đồng mẫu: Mời quý khách bấm vào đây để xem

   

   

  Kế toán - Kiểm toán - Thuế

  Liên hệ

  CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN V.L.C

  Trụ sở chính:

  - Điện thoại: 0913 854 447 - 0918 01 22 55

  - Email: [email protected] - [email protected]

  - Địa chỉ: 628 Lê Hồng Phong, P. 10, Q. 10, TP.HCM

  Văn phòng:

  - Địa chỉ: 630 Lê Hồng Phong, P. 10, Q. 10, TP.HCM

  Chi nhánh 1:

  - Địa chỉ: 638/10 Lê Hồng Phong, P. 10, Q. 10, TP.HCM

  Chi nhánh 2:

  - Địa chỉ: 750/72 Điện Biên Phủ, P. 10, Q. 10, TP.HCM

   

  Bản đồ