+84 28 3833 5896 628 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, TP.HCM
 V.L.C LÀ CÔNG TY CHUYÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ VỀ KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN - THUẾ, PHÁP LÝ - LUẬT SƯ & SỞ HỮU TRÍ TUỆ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Kế toán»Dịch vụ kế toán - thuế tháng

Dịch vụ kế toán - thuế tháng

 thue-thang-1 1

 

         Đây là loại hình dịch vụ chủ yếu mà hiện nay công ty V.L.C đang đảm trách cho khách hàng. Loại hình này V.L.C đã và đang được đông đảo các doanh nghiệp ở khắp nơi quan tâm, xét chọn  và đã trở thành đối tác thân thiết ,không thể thiếu của nhau trong quá trình hoạt động kinh doanh. 

 

          Hợp tác với V.L.C, khách hàng không những tiết kiệm cho mình được rất nhiều khoản chi phí quản lý và rủi ro về nhân sự, mà còn được hưởng một hành lang pháp luật rất an toàn và rất có lợi về thuế, nhất là  khi bị cơ quan Thuế kiểm tra và thanh tra thuế.

 

         Sau đây là những gì mà hàng tháng V.L.C đã và đang tiếp tục hợp tác với khách hàng.

I. ĐỊA BÀN V.L.C ĐANG LÀM DỊCH VỤ

       Hiện nay công ty V.L.C  đã và đang nhận làm dịch vụ kế toán-thuế cho hàng ngàn khách hàng thuộc phạm vi toàn quốc,khu công nghiệp; khu chế xuất; cũng như các doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở làm việc tại Việt Nam. 

aaa

 

Cụ thể, khách hàng đang giao cho V.L.C  theo dõi quản lý kế toán –thuế thường xuyên hàng tháng là:

 •  Khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh có 1521 khách hàng;
 •  Khu vực Miền Tây nam bộ có 205 khách hàng;
 •  Khu vực Miền Đông nam bộ có 162 khách hàng;
 •  Khu vực Tây nguyên có 53 khách hàng;
 • Khu vực Miền Trung có 32 khách hàng;
 • Khu vực Miền Bắc có 49 khách hàng;
 •  Khách hàng đến từ Châu Á có 86 khách hàng;
 •  Khách hàng đến từ Châu Âu có 28 khách hàng…

thue-thang-2

II. PHƯƠNG THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN - THUẾ THEO THÁNG

 • Đây là hình thức dịch vụ mà V.L.C sẽ cắt cử ra một nhân viên chuyên trách để quản lý,theo dõi và làm sổ sách kế toán –thuế hàng tháng cho khách hàng ở tại văn phòng V.L.C. Đồng thời sẽ có một kế toán trưởng kiểm tra lại việc làm của nhân viên đó xem đúng hay sai;         
thue-thang-3 
 • Dịch vụ này thông thường V.L.C áp dụng cho những doanh nghiệp không nhất thiết cần có một nhân viên trong cơ quan hàng ngày để chuyên theo dõi và ghi chép vào sổ kế toán, đến kỳ thì khai báo thuế;
 • Hàng ngày nhân viên V.L.C sẽ thường xuyên tư vấn, hướng dẫn những vấn đề liên quan đến kế toán – thuế cho doanh nghiệp nếu thấy cần thiết bằng cách qua điện thoại , email hoặc trực tiếp;
 • Hàng tháng, vào đầu tháng sau V.L.C cử người đến doanh nghiệp lấy chứng từ của tháng liền kề trước đem về văn phòng V.L.C để kiểm tra đúng sai, nhập vào phần mềm trên máy tính, in ra bộ sổ kế toán, sắp xếp và đóng thành tập chứng từ kế toán để lưu trữ theo qui định;
 • Hệ thống sổ kế toán in ra sẽ được trưởng phòng kế toán V.L.C kiểm tra lại, ký tên, sau đó đem đến bàn giao lại toàn bộ cho khách hàng cất giữ;
 • Trong quá trình làm sổ kế toán V.L.C sẽ cân đối các loại thuế,báo cho khách hàng biết kết quả lãi lỗ, tình hình thuế như thế nào; cái gì sai sót , những gì cần bổ sung khắc phục vào tháng tới;
 • Đến kỳ khai báo, quyết toán thuế V.L.C lập và gởi đến cơ quan Thuế theo qui định;
 • V.L.C sẽ là người chịu trách nhiệm và giải trình tất cả những gì liên quan đến số liệu kế toán –thuế do V.L.C làm với các cơ quan nhà nước nếu như có sự yêu cầu; 
 • Phí dịch vụ : V.L.C giống như nhận lương của khách hàng hàng tháng theo hợp đồng

III . CÔNG VIỆC HÀNG THÁNG CỦA V.L.C LÀM CHO KHÁCH HÀNG

1.  Thực hiện tư vấn, xử lý các vấn đề liên quan đến chính sách thuế:

 • Hướng dẫn khách hàng viết hoá đơn, tư vấn lập hợp đồng và lập các loại chứng từ kế toán  theo quy định của Nhà nước;
 • Chủ động tư vấn cho khách hàng các phương pháp và biện pháp tốt nhất để giảm thiểu số tiền thuế phải nộp mà vẫn đúng theo pháp luật;
 • Thường xuyên giải đáp những thắc mắc của khách hàng liên quan đến Luật doanh nghiệp và các luật về Thuế;
 • Thông báo cho khách hàng biết những thay đổi về chính sách Thuế có ảnh hưởng trực tiếp đến Doanh nghiệp;
 • Tư vấn cho khách hàng các trường hợp có rủi ro lớn về Thuế khi thực hiện mua - bán;

thue-thang-4

 • Tính toán và dự đoán các khoản thuế khách hàng có thể phải nộp để cùng nhau phối hợp xử lý trước khi khai báo với cơ quan thuế;
 • Giải trình, giải quyết và xử lý các vấn đề liên quan nếu như có sự yêu cầu từ cơ quan Thuế ;
 • Lập và gởi các loại báo cáo về thuế liên quan đến Doanh nghiệp theo kỳ qui định(nếu có như : Lệ phí môn bài- Thuế giá trị gia tăng- Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế thu nhập cá nhân - Thuế tiêu thụ đặc biệt- Thuế tài nguyên - Thuế bảo vệ môi trường - Thuế nhà thầu - Thuế đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn,…);
 • Lập và gởi  báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ,báo cáo thống kê  theo kỳ qui định;

2.  Thực hiện công việc liên quan đến kế toán:

 • Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, hợp lý của hóa đơn chứng từ nhận từ khách hàng về trước khi nhập vào máy;
 • In bổ sung phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất …phù hợp với hóa đơn chứng từ ;
 • Tư vấn xây dựng định mức, tính giá thành sản phẩm, tính giá vốn hàng bán ra phù hợp với tình hình kinh doanh của khách hàng theo qui định của thuế;
 • Lập:Bảng lương, bảng phân bổ, bảng trích khấu hao tài sản theo chế độ qui định;
 • Theo dõi đối chiếu  chi tiết công nợ với người mua ,với người bán - đối chiếu tài khoản ngân hàng và tiền mặt;  
 • Mở sổ theo dõi chi tiết nhập xuất tồn vật tư, hàng hóa, thành phẩm; …
 •  Kiểm tra doanh thu - chi phí, cân đối lãi lỗ , tính toán các loại thuế theo luật Thuế hiện hành;       

thue-thang-6

 • Phân loại, sắp xếp và đóng tập hồ sơ, chứng từ để đưa vào lưu trữ từng tháng;
 • In các loại sổ sách kế toán theo luật Kế toán Việt Nam hiện hành bao gồm :Bảng cân đối số phát sinh - Sổ nhật ký chung- Sổ quỹ tiền mặt - Sổ tiền gởi ngân hàng - Sổ cái các tài khoản - Sổ chi tiết các tài khoản - Sổ nhập xuất tồn hàng hóa,vật tư, thành phẩm….  

3.  Đảm trách chức danh kế toán trưởng theo qui định của cơ quan thuế:

 • Bổ nhiệm và bổ túc hồ sơ người đứng tên kế toán trưởng gởi đến cơ quan Thuế;
 • Ký tên kế toán trưởng trên các báo cáo và sổ kế toán do V.L.C thực hiện;
 • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan Thuế khi giải trình các vấn đề về kế toán-thuế.      

IV. THỰC HIỆN CÔNG VIỆC QUYẾT TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI NĂM

 • Rà soát , tổng hợp lại toàn bộ số liệu kế toán trong năm , đối chiếu thuế thuế phải nộp trước khi lên báo cáo năm; 
 • Lập và gởi quyết toán:Thuế thu nhập doanh nghiệp- Thuế thu nhập cá nhân (phần DN trả thu nhập);
 • Lập và gởi báo cáo tài chính  năm đến các cơ quan chức năng: Bảng tổng kết tài sản; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Thuyết minh báo cáo tài chính; báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 • Lập và gởi các loại báo cáo thống kê theo luật định;
 • Đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới nếu như :Có đăng ký lại kỳ khai thuế - Có đăng ký lại phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng; Có sự thay đổi về  Lệ Phí môn bài – Có sự thay đổi phương pháp kế toán….
 • Chuyển sổ kế toán sang năm mới.

V. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN-THUẾ THÁNG

     Ngay sau khi nhận được lời yêu cầu của khách hàng (có thể qua điện thoại, qua email, qua website, qua lời giới thiệu, qua tin nhắn,…), V.L.C sẽ thực hiện:

1.  Trường hợp đơn giản: là khách hàng mới thành lập  chưa xác định được khối lượng, số lượng hóa đơn chứng từ , thì sau khi trực tiếp trao đổi với nhau qua điện thoại, lấy thông tin của nhau V.L.C sẽ gởi qua email của khách hàng bảng phí dịch vụ và hợp đồng mẫu để khách hàng tham khảo. Nếu khách hàng đồng ý thì V.L.C tiến hành hoàn chỉnh hợp đồng và có người đem đến khách hàng để ký kết. 

kế toán -thuế 1

 

2. Trường hợp khách hàng đang hoạt động ổn định: thì sau khi trực tiếp trao đổi với nhau qua điện thoại, lấy thông tin của nhau , V.L.C sẽ gởi qua email hoặc khách hàng cũng có thể điền các chỉ tiêu vào “phiếu khảo sát” theo mẫu dưới đây - Căn cứ vào thông tin trên phiếu khảo sát V.L.C sẽ gởi đến khách hàng bản hợp đồng mẫu có phí dịch vụ đầy đủ - Nếu thống nhất hoặc chỉnh xong thì hoặc V.L.C hoặc khách hàng in ra hai bản và V.L.C sẽ có người giao hoặc đến lấy về ký kết.  

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT

(khách hàng điền vào những chỉ tiêu dưới đây)

Ngành nghề khách hàng đang kinh doanh(SX-TM-DV-XD):............................................................................................

Mặt hàng chủ yếu khách hàng đang xuất hóa đơn:................:............................................................................................

- Số lượng mã hàng đang kinh doanh:...................................................................................................................................

- Doanh thu bình quân xuất bán ra trong tháng:....................................................................................................................

- Số lượng hóa đơn bình quân xuất bán ra trong tháng:........................................................................................................

- Số lượng tờ hóa đơn bình quân mua vào trong tháng:........................................................................................................

- Số lượng tờ báo có + báo nợ của ngân hàng bình quân trong tháng:.................................................................................

- Số lượng tờ khai xuất nhập khẩu bình quân trong tháng:...................................................................................................

- Số lượng lao động phải trả lương trong tháng:...................................................................................................................

Chức danh người điền thông tin:.............................

3. Trường hợp phức tạp: là khách hàng đang hoạt động bị trắc trở về công việc  kề toán -thuế do kế toán viên làm hoặc không hài lòng với  dịch vụ cũ . Trường hợp này thì sau khi trực tiếp trao đổi với nhau qua điện thoại, lấy thông tin của nhau  V.L.C sẽ cử một trưởng phòng kế toán đến nơi khách hàng cất giữ tài liệu để khảo sát và tư vấn trực tiếp. Căn cứ vào thông tin trên phiếu khảo sát do người khảo sát mang về V.L.C sẽ gởi đến khách hàng bản hợp đồng mẫu có phí dịch vụ đầy đủ - Nếu thống nhất hoặc chỉnh xong thì hoặc V.L.C hoặc khách hàng in ra hai bản và V.L.C sẽ có người giao hoặc đến lấy về ký kết.  

4. Trường hợp tối ưu: Nếu khách hàng chưa biết hoặc chưa thật sự tin tưởng về dịch vụ của V.L.C thì mời khách hàng đến trụ sở làm việc của V.L.C để trao đổi. Đến văn phòng V.L.C khách hàng có cơ sở để nhìn nhận, đánh giá về qui mô, tổ chức,phong cách làm việc, qui trình quản lý ,…của V.L.C được tốt hơn. Ngoài ra ở văn phòng V.L.C khách hàng sẽ nhận được mọi lời tư vấn bổ ích từ các bộ phận chuyên môn, nhất là của Giám đốc.

thue-2.3

VI. PHÍ DỊCH VỤ VÀ HỢP ĐỒNG THAM KHẢO

Phí dịch vụ và toàn bộ nội dung hợp đồng là hai yếu tố luôn gắn chặt với nhau, không thể tách rời nhau. Vì vậy, V.L.C chỉ có thể đưa ra phí dịch vụ chính xác và hợp đồng chính thức khi đã nắm được đầy đủ thông tin và yêu cầu công việc từ phí khách hàng.

Sau đây là mức phí và hợp đồng mẫu để khách hàng tham khảo:

1. Mức phí dịch vụ và tham khảo:

Căn cứ vào ngành nghề kinh doanh ,tính chất hoạt động, số lượng hóa đơn chứng từ phát sinh bình quân tháng của khách hàng , phí dịch vụ của V.L.C có giá từ 200.000đ/tháng đến 15.000.000đ/tháng tương ứng số lượng hóa đơn  từ 0 tờ/tháng đến 1 500 tờ/tháng.    

2. Phương thức thực hiện hợp đồng:

 • Nhận được hợp đồng chính thức,tùy theo tính chất và lượng hóa đơn  V.L.C sẽ giao việc cho một kế toán viên thực hiện và một kế toán trưởng quản lý. Bộ phận này sẽ liên hệ với khách hàng , hẹn ngày đến tư vấn , thỏa thuận về cách thức làm hàng tháng;
 • Thời hạn hợp đồng thường không có thời hạn nhưng không thấp hơn 12 tháng;
 • Khi có yêu cầu gì từ cơ quan Thuế khách hàng thông báo ngay cho Kế toán trưởng biết để sắp xếp thời gian giải trình. 

3. Bản hợp đồng mẫu: Mời quý khách bấm vào đây để xem

 

Kế toán - Kiểm toán - Thuế

Liên hệ

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN V.L.C

Trụ sở chính:

- Điện thoại: 0913 854 447 - 0918 01 22 55

- Email: [email protected] - [email protected]

- Địa chỉ: 628 Lê Hồng Phong, P. 10, Q. 10, TP.HCM

Văn phòng:

- Địa chỉ: 630 Lê Hồng Phong, P. 10, Q. 10, TP.HCM

Chi nhánh 1:

- Địa chỉ: 638/10 Lê Hồng Phong, P. 10, Q. 10, TP.HCM

Chi nhánh 2:

- Địa chỉ: 750/72 Điện Biên Phủ, P. 10, Q. 10, TP.HCM

 

Bản đồ